Logo

LIÊN HỆ
Đẩy mạnh việc số hoá thông qua BPO & IT bằng các quy trình nghiệp vụ & chăm sóc khách hàng
Công ty cổ phần liên doanh Nhật Bản tại Việt Nam
Hợp lý
Nhanh chóng
Chất lượng
Văn hoá luôn coi trọng nhân viên
Số tuổi trung bình : 26
Tỷ lệ tăng trưởng : 180 %

Tin tức
News

Liên hệ

Tiếp nhận liên hệ tất cả các ngày

+84 246 259 6061

Thời gian trực: các ngày trong tuần từ 08:30 đến 18:00

ページトップへ戻る